LA BILANCETTA

Soubor staré hudby La Bilancetta se zabývá starou hudbou v širokém záběru od 12. do 18. století. Středověké programy tak obsahují hudbu ze španělských Cantigas de Santa Maria, italských středověkých pramenů, hudbu francouzské ars nova (Guillaume de Machaut) či italského trecenta (Giovanni da Firenze), počínající renesance je zastoupena autory jako Guillaume du Fay, Johannes Ciconia, Petrus Wilhelmi de Grudencz (a kodexy Speciálník a Franus). Soubor interpretuje také renesanční hudbu - adventní program z renesačního Benešovského kancionálu, španělské skladby z Cancionera de Palacio, Cancionera de Uppsala apod., renesanční nešpory Diega Ortize. Barokní období je zastoupeno francouzskou hudbou 17. a 18. století a autory jako Estienne Moulinie, Marin & Roland Marais, Sainte-Colombe, Louis Caix d'Hervelois, Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier a italskými raně barokními skladbami autorů Tarquinio Merula, Alessandro Grandi, Salomone Rossi a dalšími.
Tomu odpovídá instrumentář: v případě barokního programu spolu znějí barokní housle, barokní kytara či theorba, cembalo, barokní zobcová flétna, viola da gamba, violone, v hudbě renesance přijde ke slovu kromě varhanního pozitivu a viol da gamba také vihuela, cink, renesanční zobcová flétna a renesanční kytara, středověk pak reprezentují rebek, viola d'arco, středověká loutna, guiterne, harfa či psalterium. V žádném z programů samozřejmě nechybí zpěv, buď sólový, nebo ve vícehlasé sazbě.

 

více...

 

 

MUSICA PER GAUDIUM

Soubor pracuje jako zájmový útvar SVČ Bájo Česká Skalice od října 2007. Od samého počátku se věnuje interpretaci dobové hudby od středověku po baroko. Používá k tomu příslušný instrumentář - pro středověké skladby psalterium, rebec či rámový buben, pro renesanční a barokní kompozice španělských, italských, anglických, francouzských či franko-vlámských autorů violy da gamba, renesanční/barokní zobcové flétny, renesanční/barokní kytaru.

V popředí zájmu souboru stojí především tzv. stará (lépe dobová) hudba, především hudba evropské renesance. Soubor však také interpretuje hudbu sefardských Židů a vlastní úpravy etnické hudby slovenské, balkánské apod. Sem tam se vrací ke středověkým skladbám, kterým se více věnoval v prvních letech existence. A především v období adventu a Vánoc využívá bohatství českých renesančních a barokních kancionálů...

 

více...

 

 

CONSORTIO MELCELII

Společenství muzikantů - zpěváků a instrumentalistů - z královéhradeckého regionu, kteří se v roce 2012 sešli, aby společně pro veřejnost znovuobjevili osobnost pozapomenutého českého barokního skladatele Jiřího (Georga) Melcelia. V roce 2012 tak v novodobé světové premiéře uvedli Melceliovu skladbu Missa absque Nomine. Další společnou prací po úspěšném uvedení mše absque Nomine bylo nastudování Melceliovy kompozice Vesperae Canonicae Minores De Beatissima Virgine Maria, která byla v novodobé premiéře uvedena v září 2013. Poté následovalo na podzim 2014 uvedení Charpentierovy Assumpta est Messe. Krom toho soubor uvádí další díla českých a evropských barokních skladatelů.

 

více...

 

 

ČABRAKA

Kapela existuje od roku 2001. Za tu dobu proplula všemožnými stylovými i personálními proměnami, až zakotvila místně především v oblasti Středomoří, časově mezi středověkem a současností, to vše s přesahy do různých stylů a žánrů. V současnosti se Čabraka věnuje především interpretaci sefardských písní v jejich pradávné heterofonní formě za pomocí etnických a dobových nástrojů jako arabská a středověká loutna, santur, rebek, viola da gamba,harfa, zobcové flétny, rámový buben, darbuka, udu...

 

více...

 

 

Consortvs F:A:G:V:S:

Consort viol da gamba ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř. Intenzivně pracoval v letech 2013-15, další jeho činnost je spíše příležitostná. Soustřeďoval se především na interpretaci hudby 15. a 16. století (hudba z tisků O. Petrucciho, cancioneros). Významná byla spolupráce na projektech Michaela Pospíšila (mmj. několikrát pod jeho vedením uvedl skladbu M. Mielczewského Missa Super O Gloriosa Domina) a Víta Mišoně, kapelníka souboru Krkonošské Collegium Musicum.

 

více...