Calidus Fons

V onen dávný čas

Moravské lidové balady ze sbírky Františka Sušila v netradičním provedení se středověkými nástroji. Hledání kořenů kořenů.

Colloquium

Skladby věhlasných francouzských barokních skladatelů (Monsieur de Sainte-Colombe, Marin Marais, Roland Marais, Louis de Caix d'Hervelois) pro violu da gamba (duo viol da gamba, případně s doprovodem theorby a/nebo cembala).


La Bilancetta

Soubor staré hudby La Bilancetta byl založen v roce 2011. Zabývá se starou hudbou v širokém záběru od 12. do 18. století. Středověké programy obsahují hudbu ze španělských sborníků Cantigas de Santa Maria a Llibre Vermell, italských hudebních pramenů Codex Modena, Codex Mancini, Laudario di Cortona či francouzského rukopisu Chansonnier du Roi, ale i skladby z pramenů uchovaných v Čechách.

Renesanční hudba je v repertoáru souboru reprezentována koncertní rekonstrukcí nešpor španělského skladatele Diega Ortize a skladbami ze španělských cancioneros 16. století. Skladby A. Falconieriho, S. Rossiho a T. Meruly tvoří páteř raně barokního italského programu a jména jako E. Moulinié, J.-B. Lully, M.-A. Charpentier, L. Caix d'Hervelois či M. Marais a další pak zastupují francouzskou hudbu 17. a 18. století.

V barokního programu spolu znějí housle, barokní kytara, theorba, cembalo, viola da gamba; v hudbě renesance přijde ke slovu spolu s varhanním pozitivem a violami da gamba také cink či renesanční kytara; středověk pak reprezentují rebek, viola d'arco, guiterne, harfa či psalterium. V žádném z programů nechybí zpěv, buď sólový, nebo ve vícehlasé sazbě.

Theatrum mundi: Anima et corpus

Duchovní i světská hudba středověku interpretovaná na kopie dobových nástrojů (vielle, organetto, guiterne, citole, flauto, harfa, psalterium). Autoři a prameny: Adam de la Halle, Cantigas de Santa Maria, Manuscrit du Roi, Jehan de Lescurel, Guillaume de Machaut, Gherardello da Firenze, Llibre Vermell, Johannes Ciconia, Petrus Wilhelmi de Grudencz, Speciálník

Consert de differents oyseavx

Posluchači se prostřednictvím zpěvu, dobových nástrojů jako viole de gambe, théorbe či clavecin a také díky své fantazii octnou v komnatě barokního zámku ve Francii a vyslechnou efektní, zároveň ale i intimní hudbu určenou francouzské aristokracii i samotnému králi. Autory skladeb jsou Estienne Moulinié, Monsieur de Sainte-Colombe, Marin a Roland Maraisové, Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste Lully a další francouzští barokní mistři.

Missa absque nomine • Missa Canonica

Skladby pro bohoslužbu kdysi slavného, dnes téměř zapomenutého českého barokního skladatele Jiřího Melcelia (1624-1693). Formát mše je doplněn dalšími skladbami z kroměřížského hudebního archivu, kde se dochovalo i Melceliovo dílo. Program je možno uvést jak v rámci bohoslužby, tak i koncertně.

Barokní nešpory - Vesperae Canonicae Minores

Koncertní provedení nešpor Jiřího Melcelia, jak byly prováděny v 17. století. Vedle Melceliových mistrovských vokálně-instrumentálních polyfonních kompozic zazní také chorální zpěv a anonymní instrumentální sonáty pro dvoje housle, violu da gamba a basso continuo.

Renesanční nešpory - Vesperae didaci Ortiz A. D. 1565

Šestihlasý vokální ansámbl doprovázený dobovými nástroji jako viola da gamba, chittarone, cink či varhanní pozitiv představí kompozice španělského renesančního skladatele Diega Ortize a jeho současníků. Koncert je rekonstrukcí nešpor - jakési podvečerní hudební modlitby - jak mohly znít v druhé polovině 16. století na jihu Evropy. V programu zazní razantním způsobem komponované žalmy, kontrapunkticky spletitá moteta, chorální antifony a vícehlasé skladby v instrumentálním provedení.

Messe a sept voix

Sedmihlasá mše anonymního autora dochovaná ve Francii, připisovaná francouzskému raně baroknímu skladateli Guillaume Bouzignacovi.

Program, doplněný o skladby dalších Bouzignacových dobových souputníků A. Boesseta a E. Moulinié, je možno uvést v rámci bohoslužby, nebo v koncertním provedení.

Vokální ansámbl doprovází colla parte violy da gamba, cinky a varhanní pozitiv.


F.O.N.S.

Autorský sólový projekt. Elektrická kytara, elektronické hudební technologie, vokál, slova.


Kosmiku

Noise band. Elektrické kytary, baskytara, elektronické bicí, samply a zvuky.


Čabraka

Čabraka existuje od roku 2001, za ten čas mnohokrát usnula a zase vstala. Teď spí, ale třeba se zase probudí... Audio ZDE