La Bilancetta

Soubor staré hudby La Bilancetta byl založen v roce 2011. Zabývá se starou hudbou v širokém záběru od 12. do 18. století. Středověké programy obsahují hudbu ze španělských sborníků Cantigas de Santa Maria a Llibre Vermell, italských hudebních pramenů Codex Modena, Codex Mancini, Laudario di Cortona či francouzského rukopisu Chansonnier du Roi, ale i skladby z pramenů uchovaných v Čechách. Renesanční hudba je v repertoáru souboru reprezentována koncertní rekonstrukcí nešpor španělského skladatele Diega Ortize a skladbami ze španělských cancioneros 16. století. Skladby A. Falconieriho, S. Rossiho a T. Meruly tvoří páteř raně barokního italského programu a jména jako E. Moulinié, J.-B. Lully, M.-A. Charpentier, L. Caix d'Hervelois či M. Marais a další pak zastupují francouzskou hudbu 17. a 18. století.

V barokního programu spolu znějí housle, barokní kytara, theorba, cembalo, viola da gamba; v hudbě renesance přijde ke slovu spolu s varhanním pozitivem a violami da gamba také cink či renesanční kytara; středověk pak reprezentují rebek, viola d'arco, guiterne, harfa či psalterium. V žádném z programů nechybí zpěv, buď sólový, nebo ve vícehlasé sazbě.

Theatrum mundi: Anima et corpus

Duchovní i světská hudba středověku interpretovaná na kopie dobových nástrojů (vielle, organetto, guiterne, citole, flauto, harfa, psalterium). Autoři a prameny: Adam de la Halle, Cantigas de Santa Maria, Manuscrit du Roi, Jehan de Lescurel, Guillaume de Machaut, Gherardello da Firenze, Llibre Vermell, Johannes Ciconia, Petrus Wilhelmi de Grudencz, Speciálník

Vesperae didaci Ortiz A. D. 1565

Šestihlasý vokální ansámbl doprovázený dobovými nástroji jako viola da gamba, chittarone, cink či varhanní pozitiv představí kompozice španělského renesančního skladatele Diega Ortize a jeho současníků. Koncert je rekonstrukcí nešpor - jakési podvečerní hudební modlitby - jak mohly znít v druhé polovině 16. století na jihu Evropy. V programu zazní razantním způsobem komponované žalmy, kontrapunkticky spletitá moteta, chorální antifony a vícehlasé skladby v instrumentálním provedení.

Armonia Hispánica

Program propojující španělskou hudbu od středověku po baroko s hudbou sefardskou a sledující španělskou stopu v hudbě po celé Evropě.

[zpěv, harfa, cink, viola da gamba, barokní kytara, arabská loutna, saz, ...]

Hudební putování s Kryštofem Harantem

Komponovaný pořad. Skladby K. Haranta a jeho současníků hrané na dobové nástroje (violy da gamba, zobcové flétny, cink, varhanní pozitiv, theorba, barokní kytara) proložené úryvky z Harantova cestopisu a dobovými tanci.

Adventní hudba v Čechách v 15. - 18. století

Adventní příběh zůstává stejný, ale hudební zpracování se ve staletích výrazně proměňuje. Stejně jako hudební instrumentář...

[chorál, Codex Franus, Benešovský kancionál, Adam Michna, Václav Karel Holan Rovenský]

Vesperae Canonicae Minores

Rekonstrukce mariánských nešpor kdysi slavného, dnes téměř zapomenutého českého barokního skladatele Jiřího Melcelia (1624-1693). Koncertní provedení nešpor, jak byly prováděny v 17. století. Vedle Melceliových mistrovských vokálně-instrumentálních polyfonních kompozic zazní také chorální zpěv a anonymní instrumentální sonáty pro dvoje housle, violu da gamba a basso continuo.

Missa absque nomine

Skladba pro bohoslužbu kdysi slavného, dnes téměř zapomenutého českého barokního skladatele Jiřího Melcelia (1624-1693). Formát mše je doplněn dalšími skladbami z kroměřížského hudebního archivu, kde se dochovalo i Melceliovo dílo. Program je možno uvést jak v rámci bohoslužby, tak i koncertně.

Consert de differents oyseavx

Posluchači se prostřednictvím zpěvu, dobových nástrojů jako viole de gambe, théorbe či clavecin a také díky své fantazii octnou v komnatě barokního zámku ve Francii a vyslechnou efektní, zároveň ale i intimní hudbu určenou francouzské aristokracii i samotnému králi. Autory skladeb jsou Estienne Moulinié, Monsieur de Sainte-Colombe, Marin a Roland Maraisové, Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste Lully a další francouzští barokní mistři.

Messe a sept voix

Sedmihlasá mše anonymního autora dochovaná ve Francii, připisovaná francouzskému raně baroknímu skladateli Guillaume Bouzignacovi.

Program, doplněný o skladby dalších Bouzignacových dobových souputníků A. Boesseta a E. Moulinié, je možno uvést v rámci bohoslužby, nebo v koncertním provedení.

Vokální ansámbl doprovází colla parte violy da gamba, cinky a varhanní pozitiv.

Assumpta est messe

Sedmihlasá mešní skladba proslulého francouzského barokního skladatele Marc-Antoine Charpentiera.

Musica Italiana nel XVII secolo

Zpěv, dvoje housle, viola da gamba, cembalo a chitarrone ve skladbách italského raného baroka.

[Salomon Rossi Hebreo, Alessandro Grandi, Tarquinio Merula, Andrea Falconieri, Biagio Marini]


Calidus Fons

Moravské lidové balady ze sbírky Františka Sušila v netradičním provedení se středověkými nástroji. Hledání kořenů kořenů.

Colloquium

Dvě violy da gamba (případně s doprovodem theorby a/nebo cembala).

[Monsieur de Sainte-Colombe, Marin Marais, Roland Marais, Louis de Caix d'Hervelois]


Čabraka

Kapela existuje od roku 2001. Za tu dobu proplula všemožnými stylovými i personálními proměnami. V současnosti tvoří jádro kapely Ladislav Horký a Kamil Remeš. Čabraka se paralelně věnuje jednak interpretaci etnické hudby (Írán, Turecko, písně sefardských Židů), jednak vlastní autorské tvorbě inspirované jak etnickou hudbou, tak současnou hudební alternativou. Pro jednotlivá vystoupení si zve hosty - své dlouholeté muzikatské přátele. Kromě moderní klasické kytary využívá hojně etnické nástroje jako loutna oud, tar, rámový buben, darbuka či udu a nástroje z oblasti staré hudby jako rebek, viola d'arco, viola da gamba, guiterne...

Další audio je možno poslechnout ZDE


Musica per gaudium

Soubor Musica per gaudium započal svou existenci v roce 2007. Jeho členové byli v době založení ve věku 7-10 let. Od samého počátku se soubor pod vedením Ladislava Horkého věnuje hudbě různých historických období. Hlavním těžištěm repertoáru se postupem času staly skladby renesanční, vedle toho soubor interpretuje také středověkou a raně barokní hudbu. Tomu odpovídá také použitý instrumentář - violy da gamba, zobcové flétny, psalterium, guiterne, renesanční a barokní kytara, dobové bicí nástroje. Kromě skladeb z oblasti tzv. staré hudby má soubor na repertoáru také vlastní úpravy lidových písniček ze Slovenska, Balkánu a písně sefardských Židů. Soubor vystupuje na vernisážích, koncertech, festivalech a slavnostech.

V roce 2016 se stal laureátem soutěže mladých interpretů Concerto Bohemia, zúčastnil se mimo jiné mezinárodního festivalu staré hudby Maj z Muzyką Dawną v polské Wroclawi.

Světská hudba renesanční Evropy

Vokální a instrumentální skladby z renesančních sborníků interpretované na dobové nástroje (zobcové flétny, violy da gamba, renesanční kytara, perkuse)

[Harmonice Odhecaton A, Laborde Channsonier, Cancionero de Palacio, Cancionero de Uppsala]

Písně sefardské a jiná dobrodružství

Autorské úpravy magických písní sefardských Židů a lidových písniček ze Slovenska a Balkánu.

Vhodné k hraní jak v synagoze, tak na ulici, na jarmarku, zkrátka kdekoli...

La folia

Hudební putování Evropou a časem s prastarým hudebním motivem zvaným la folía. Je až neuvěřitelné, jak pestrý program lze ze skladeb postavených na tomto harmonickém základě poskládat...

Hudba v labyrintu času

Průřez světskou i duchovní evropskou hudbou od 13. do 17. století.

[Cantigas de Santa Maria, G. de Machaut, Llibre Vermell, J. A. Dalza, Cancionero de Palacio, D. Ortiz, G. G. Gastoldi, E. Radesca di Foggia, Adam Michna, A. Falconieri]